IUS Centar za istraživanje i razvoj

IUS Centar za istraživanje i razvoj je moderan istraživački centar koji se prostire na 1.300 kvadratnih metara. Centar pruža laboratorije specijalizovane za sledeća naučna područja: genetika i bioinžinjering, hemija, fizika, mehatronika, elektronika, telekomunikacije i računarske nauke.

Cilj ovog Centra je da olakša rad istraživačima IUS-a kao i studentima da nastave svoje naučne i istraživačke aktivnosti nakon svog školskog perioda na prestižnim svjetskim istraživačkim institucijama. IUS Centar za istraživanje i razvoj ima za cilj postati jedna od vodećih istraživačkih institucija u Bosni i Hercegovini i regiji.