Hakkında

IUS Araştırma ve Geliştirme Merkezi'nin amacı, IUS akademisyen ve öğrencilerine iyi bilimsel çalışma koşulları oluşturmak ve bilimsel projelerin uygulanmasına olanak sağlayan teknik alt yapıyı sağlamaktır. Bu hedef gerçekleştirilirken, araştırma merkezimiz  Bosna Hersek'te ve Dünya'daki diğer araştırma merkezleri, ve sanayi ile yeni projeler geliştirmeye yönelik bilgi ve teknolojinin paylaşılmasına özel önem atfetmektedir.

Misyon

Sanayi, resmi Kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları ve diğer paydaşlarla işbirliği içerisinde yenilikçi düşünceyi destekleyerek Uluslarası Saraybosna Üniversitesi'nde, Bosna Hersek'in teknolojik, sosyal ve ekonomik gelişmişliğine araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) faaliyetleri için gerekli ortamı sağlayarak katkıda bulunmak.

Vizyon

Bosna Hersek'in en gelişmiş Ar-Ge Merkezi olarak bölgenin sosyo-ekonomik gelişmişliğine büyük katkı sağlayan bir teknoloji üretim merkezi olmak.